Hudební Věda

Fibichova písňová tvorba na texty Johanna Wolfganga von Goetha

shrnutí článku

Barbora Cupáková Kubečková

Poezie Johanna Wolfganga von Goetha lákala nesčetné množství evropských skladatelů napříč celým dlouhým 19. stoletím. Zatímco vliv jeho poezie na kompoziční tvorbu zahraničních skladatelů je předmětem zájmu současných muzikologů, širší výzkum v českých zemích, přesahující proslulá zhudebnění Václava Jana Tomáška, na svůj výzkum teprve čeká. Dosud málo známá zůstává vokální tvorba Zdeňka Fibicha na Goethovy texty čítající patnáct jednohlasých písní, tři duety, dvě sborové skladby a hudbu k dramatu. Deset dochovaných jednohlasých písní ze studentských let 1869–1871 bylo poprvé publikováno v roce 2018. An den Mond spolu se souborem písní na texty z románu Wilhelm Meisters Lehrjahre mapují Fibichovu tvorbu na cestě od ryze strofických písní až k prvním pokusům o prokomponované vokální skladby.

Úvodní odstavce této práce se zaměřují na písňovou tradici v českých zemích z hlediska kulturně-politického kontextu. Všudypřítomnost německojazyčné písně, přehlížené dobovou i současnou literaturou, je demonstrovaná výčtem skladatelů komponujících na Goethovy texty. Druhá část práce se zabývá Fibichovým vztahem k literatuře a hudbě a především jeho zhudebněními Goethových textů. V závěru studentských let a na prahu zralého skladatelského života Fibich komponuje soubor písní čerpajících literární předlohu z románu Wilhelm Meisters Lehrjahre. Tento quasi-cyklus v sobě ukrývá hned několik prvenství. Vůbec poprvé si Fibich pro svou kompozici vybral řadu tematicky provázaných textů, na jejichž podkladě se odpoutal od strofičnosti a přechází k prokomponovanosti. Zároveň ve zhudebnění harfeníkovy písně Was hör’ ich draußen vor dem Tor? můžeme sledovat prvky baladičnosti, jež rozvíjel v následujících letech.

Závěr studie poukazuje na dosud nezpracovaná dílčí i komplexní témata k dalšímu výzkumu: zpracování Fibichovy německojazyčné písňové tvorby, zejména písní na texty Heinricha Heineho a jejich komparativní analýzu se skladatelovými českými písněmi. Hlubší vhled do Fibichovy písňové tvorby by napomohl k ucelenějšímu pohledu na hojnou písňovou produkci 2. poloviny 19. století v Českých zemích.

Klíčová slova: píseň 19. století, Zdeněk Fibich, Johann Wolfgang von Goethe

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 3/2019