Hudební Věda

Harfa Václava Kličky ve sbírce Českého muzea hudby

shrnutí článku

Daniela Kotašová

V současné sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby se nachází pět harf značky Erard, jejichž původní majitelé pochází z řad významných osobností českého kulturně hudebního života od první třetiny devatenáctého do padesátých let století dvacátého. Patřil mezi ně také český harfista, pedagog i skladatel Václav Klička (1882–1953). Jeho biografie je rekonstruována ve spojení s hudebním nástrojem, doplněna o informace z dochované fotografické dokumentace, dobového tisku a písemně zaznamenaných vzpomínek hudebníka. Do předmětu bádání byl zahrnut rovněž ekonomický aspekt, a to díky nově získaným údajům z Erardových zákaznických knih. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že navzdory finančně náročnému pořízení jednoho z nejdražších hudebních nástrojů se proslulý pařížský výrobce při jeho prodeji cenou obratně přizpůsobil dobovým hospodářským poměrům na našem území. Sébastien Erard, který se v průběhu 19. století doby stal nejúspěšnějším producentem dvouzářezové pedálové harfy s vidličkovou mechanikou, ovlivnil také další nástrojaře po celé Evropě. Jeho konkurenci u nás reprezentoval Alois Červenka, pravděpodobně jediný profesionální harfař v rakousko-uherské monarchii na přelomu 19. a 20. století. Přesto vlastnictví nástroje francouzského výrobce znamenalo určitou společenskou prestiž českého výkonného umělce, působícího zejména na evropských koncertních pódiích. Erardova harfa No. 2284 z roku 1892, kterou naší národní instituci darovaly dcery Václava Kličky, tvoří dnes trvalou památku nejen na našeho umělce, partnera světoznámých hudebníků, ale také na českého patriota, jenž miloval svou zemi.

Klíčová slova: harfa; pedálová harfa; výrobce harfy; Václav Klička; Sébastien Erard; Alois Červenka; Národní muzeum – České muzeum hudby

Kompletní text k tomuto článku najdete zde [PDF]