Hudební Věda

Fysiologická hudba: z českých bojů o Novou hudbu let dvacátých

shrnutí článku

Miloš Zapletal

Termín a pojem „fysiologická hudba“ se zrodil na počátku dvacátých let z podhoubí německé fenomenologické hudební estetiky. Paul Bekker jej použil k definování fundamentálního principu Nové hudby, jímž je prozkoumávání nové krásy v autonomním univerzu zvuků. Debata o „fysiologické hudbě“ pak představovala jeden z hybných momentů vývoje české hudební kultury dvacátých let.

Čeští kritici a skladatelé generace moderny (B. Vomáčka, V. Petrželka, J. Bartoš aj.) se k Bekkerově koncepci i příslušné tendenci Nové hudby – již také často charakterizovali pojmem „asentimentalismus“ – stavěli v principu zamítavě, ba dokonce varovali, že ubírat se po této cestě by pro českou hudbu bylo zkázonosné. V otevřené a dezorientující situaci první poloviny dvacátých let se vymezovali vůči tomu nejextrémnějšímu, co znali ze soudobé hudby, především německé (zejm. tvorbě E. Křenka, P. Hindemitha a A. Háby ze začátku dvacátých let), a s tím si asociovali pojem fysiologická hudba. Jedinou možnou cestu pro českou hudbu každopádně spatřovali v oblasti „hudby psychologické“, a co je důležité, tu nechápali pouze jako hudbu romantickou (již překonanou), nýbrž jako živou tradici, již je možné dále smysluplně rozvíjet.

Silnou roli zde hrálo hledisko národnostní. Kritici z generace moderny považovali fysiologickou hudbu za bytostně německou: ostrou, tvrdou, intelektuální, elitářskou, asentimentální, technicistní, a proto naprosto nepoužitelnou za vzor nové české hudby; ta podle nich esenciálně promlouvá „k srdcím a duším“, může se proto rozvíjet pouze jako hudba „psychologická“.

Naproti tomu v avantgardních úvahách o nové podobě české hudby, které bujely později ve dvacátých letech (I. Krejčí, F. Bartoš, C. Blattný, E. F. Burian aj.), se vyskytoval požadavek fysiologičnosti ve smyslu hudby, která je schopna bezprostředně atakovat smysly a stimulovat tělo k pohybu – tedy ve smyslu odlišném od toho Bekkerova.

Klíčová slova: fyziologická hudba; avantgardní hudba; hudební kritika; dějiny hudební recepce; česká hudba; Paul Bekker; Neue Musik; česká avantgarda

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 1/2020.