Hudební Věda

Regionalistická historiografie českého rocku a její nové přírůstky

shrnutí článku

Aleš Opekar

Již od přelomu 80. a 90. let 20. století vznikají různorodé publikace, mapující scénu rockové hudby konkrétních regionů České republiky, jako jsou například Plzeňsko nebo Křivoklátsko. Přiložený soupis literatury uvádí přes třicet publikací, vzniklých na toto téma za posledních třicet let. Jednotliví autoři ke své práci přistupovali nezávisle na sobě z ryze individuálních pohnutek a východisek. Přípravu publikací nikdo nekoordinoval a teprve tato stať je poprvé uvádí ve spojitost.

Úvodní část shrnuje dosavadní obecnou historiografii české rockové hudby, která je v příloze uvedena v samostatném soupise. Hlavní část této práce popisuje a hodnotí jednotlivé přírůstky rockové regionalistické historiografie, zhruba ve chronologickém sledu jejich vzniku. Většina publikací zpracovává téma formou slovníčku, doplněného předmluvou s obecnějším kontextem. V jiných publikacích převládají rozhovory s jednotlivci. Pravidlem je důraz na obrazovou dokumentaci. V posledních letech jsou stále častěji souběžně s knížkou připravovány i výstavy. Byly-li nalezeny dříve nevydané dokumentární zvukové záznamy, vycházejí jako příloha knížky.

V některých případech šlo o subjektivní memoáry, v jiných o poctivou snahu doplňovat vlastní vzpomínky informacemi z rozhovorů s dalšími aktéry dění a v řadě případů dokonce proběhl soustavný a důkladný pramenný výzkum v soukromých sbírkách a institucionálních archivech. K autorům – pamětníkům brzy přistupují i mladší zájemci, včetně studentů univerzit, kteří k látce přistupují v širších kontextech a bez emočních zátěží.

Závěr přináší zobecnění charakteristických rysů této literatury a hodnotí ji jako užitečný komplex informací, osobních komentářů, analýz a zobecnění, který vytváří nezastupitelné podklady pro souborné zpracování fenoménu české rockové hudby.

Klíčová slova: rock; beat; bigbít; big beat; historiografie; regionalistika; české regiony

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 2/2020.