Hudební Věda

Wagnerův Prsten v Buddenbrookových Thomase Manna

shrnutí článku

Manfred Hermann Schmid

Vliv Richarda Wagnera na Thomase Manna byl mnohostranně a také kriticky hodnocen na strukturální i sémantické úrovni. Poněkud mimo pozornost zů- stala konkrétní hudba, na kterou se Thomas Mann při popisu dvou klavírních fantazií Hanna Buddenbrooka odvolává. Zdá se, jako by se zde nechal inspiro- vat především kusy, které vzdělaná buržoazie mohla znát také mimo divadelní zážitek jako textu prostou orchestrální hudbu z koncertního sálu: z Isoldiny „Smrti z lásky“ z Tristana a Isoldy, z „Kouzla ohně“ z Valkýry a ze Siegfriedova „Smutečního pochodu“ ze Soumraku bohů.

Klíčová slova: Thomas Mann; Richard Wagner; technika leitmotivu; hudební popis; klavírní fantazie