Hudební Věda

shrnutí článku

Lenka Hlávková

Nenápadný příbuzný Kodexu Speciálník. K dataci a struktuře rukopisu CZ–Pu VI C 20a

Hudební rukopis CZ–Pu VI C 20a náleží k hlavnímu korpusu pramenů utrakvistického původu a je znám také jako tzv. Rackův sborník (podle českého humanisty Jana Racka z Chotěřiny). Obsahuje různorodý výběr chorálních zpěvů, písní (cantiones) a vícehlasých skladeb, přesná doba vzniku pramene dosud nebyla známá. Tato studie představuje nová zjištění založená na kodikologické analýze rukopisu.

Datování papíru odhalilo čtyři hlavní etapy, ve kterých CZ–Pu VI C 20a vznikal: kolem roku 1450 (XV), kolem roku 1460 (VII–X), po roce 1490 – kolem roku 1510 (II, IX, XIII–XIV) a kolem roku 1520 – 30. léta 16. století (I, III–VI, s pozdějšími dodatky až do doby kolem roku 1550). Třetí chronologická vrstva je současná se složkami Kodexu Speciálník (CZ–HKm II A 7), které opisoval písař B v 90. letech 15. století. V obou rukopisech se nachází dvanáct shodných skladeb, oba dále sdílejí stejný vizuální styl zápisu vícehlasé hudby a ojedinělé černobílé iniciály. Sborník CZ–Pu VI C 20a pravděpodobně souvisel s činností školy u kostela sv. Mikuláše na pražské Malé Straně. Tuto hypotézu podporují nejen lokální kontext některých skladeb dochovaných v obou rukopisech – Patrem malostranské a Patrem Motyčkovo – ale též blízké vazby pravděpodobně posledního písaře rukopisu k Janu Rackovi. Ten působil jako rektor malostranské školy kolem roku 1540 a od roku 1542 je doložen jako městský písař. Rukopis, který byl znám odborné veřejnosti již od 19. století, ale který dosud unikal pozornosti muzikologického výzkumu, je důležitým pramenem pro pochopení hudební kultury českých zemí v období zhruba mezi lety 1450 a 1550.

Klíčová slova: CZ–Pu VI C 20a; Kodex Speciálník CZ-HKm II A 7; hudební rukopis; 1450–1550;