Hudební Věda

Modlitba za déšť. Hudba pro prosebné dny ve Slezsku

shrnutí článku

Tomasz Jeż

Hudební kultura Slezska sedmnáctého století je bohatá na jevy nesoucí konfesijní význam, týkající se nejen místně převládajících protestantských kruhů, nýbrž i katolického prostředí favorizovaného císařskými úřady. Tyto prvky bývají často propojené s mimoliturgickým repertoárem využívaným při různých příležitostech a o svátcích konaných v potridentské éře a podporovaných rozličnými řeholními společenstvími. Vedle tohoto typu repertoáru provozovaného během chrámových bohoslužeb byly některé skladby zpívány extra urbem, v době takzvaných dies rogationum. Tento svátek pravidelně připadal na týden před svátkem Nanebevstoupení Páně a byl spojený s obřadem svěcení místa konaným za účelem upevnění pocitu existenčního bezpečí v řadách dané obce.

Obřad prosebných dní však bylo možno vyhlásit i v případě živelních pohrom, zejména dlouhotrvajícího sucha, přičemž se v jeho průběhu zpívala Litanie ke Všem Svatým v kombinaci s procesím prosebníků o jejich pomoc. Dokladem takové události je papírová kartička s modlitbou prosící o déšť nalezená v rozpisu hlasů v partituře Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum. Kopie této kompozice pochází z vratislavského kláštera augustiniánek (PL–WuRM 6140) a jejím autorem je slezský jezuita Joannes Faber (1599–1667). Tato skladba není pouze jedinečným pramenným dokladem nepo- četné hudební produkce tehdejších jezuitů; lze se jí zabývat i v kontextu studia klimatických změn minulých období.

Faberovo zhudebnění Litanie bylo s největší pravděpodobností provozováno v době velkého sucha, k němuž došlo v roce 1684. Potvrzení této okolnosti lze nalézt v některých katolických archivních materiálech ze Slezska (tj. v kronikách tamních jezuitských středisek), kromě toho ji ovšem predikovaly i prognostiky a kalendáře vydávané tiskem protestantskými kruhy této oblasti. Oba tyto pramenné zdroje nabízejí zajímavý vhled do sociálních strategií v rozdílných konfesijních prostředích, a vypovídají o jejich antropologii a hodnotových světonázorech.

Klíčová slova: Slezsko; konfese; prosebné dny; paleoklimatologie

Přeložil Ivan Vomáčka