Hudební Věda

Biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejnu-Castelcorna a hudba

shrnutí článku

Jiří Sehnal

Olomoucký biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejnu-Castelcorna (1690–1747) byl prasynovcem slavného biskupa Karla z L.-C. (1664–1695), jehož hudební kapela v Kroměříži se zapsala do dějin evropské hudby. V letech 1728–1738 byl biskupem v diecézi Graz-Seckau, 1738–1744 biskupem v Olomouci a 1745–1747 v Salcburku. Podobně jako jeho prastrýc si oblíbil piaristický řád. Založil pro jeho členy roku 1724 kolej v Bílé Vodě ve Slezsku a po celý život ji štědře podporoval. Za první slezské války 1742 hostil ve své rezidenci v Olomouci pruského krále Fridricha II., ale přesto si ho Marie Terezie zvolila, aby ji roku 1743 v Praze korunoval.

Jakub Arnošt neměl v Olomouci vlastní hudební kapelu, hudbu miloval a všemožně ji podporoval. V Salcburku mu věnoval varhaník tamního dómu Matthäus Gugl (nar. 1683 v Těchlovicích v Čechách, zemř. 1721 v Salcburku) svou příručku generálního basu Fundamenta Partiturae (Salcburk 1719). Ihned po svém zvolení olomouckým biskupem dal Jakub Arnošt vybudovat v olomoucké katedrále dvě empory s varhanami na pilíře triumfálního oblouku. Vzorem k tomu bylo podobné umístění varhan v dómech v Salcburku a v Pasově. K jeho intronizaci složil kapelník Václav Gurecký mši Missa obligationis. Někdy v té době mu věnoval Ignazio Maria Conti sbírku mší ve stile antico z vděčnosti za nějaké dobrodiní.

Jako arcibiskup v Salcburku usiloval Jakub Arnošt o řadu reforem, ale nenašel tu pochopení. Údajně pořádal veřejné hostiny, při kterých účinkovala 24členná hudební kapela. Jeho vztah k hudbě a varhanám dokládá dílo IX Toccate e Fughe per l’Organo (Augsburg 1747), které mu ještě v roce jeho smrti věnoval dvorní varhaník Johann Ernest Eberlin.

Je podán itinerář Jakuba Arnošta, ze kterého vysvítají jeho povahové vlastnosti a osobní vztah k hudbě. V úvodu jsou uveřejněny poznatky o mládí biskupova otce Františka Karla z L.-C. (1648–1706).

Klíčová slova: Jakub Arnošt z Lichtenštejnu-Castelcorna; František Karel z Lichtenštejnu-Castelcorna; Matthäus Gugl; Ignazio Maria Conti; Jakob Ernest Eberlin; Bedřich II. Veliký; varhany v olomoucké katedrále; piaristé; Bílá Voda

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 1/2021