Hudební Věda

Josef Suk – Universal-Edition Wien. Kritická edice korespondence

shrnutí článku

Lenka Křupková

Kritická edice korespondence Josefa Suka s nakladatelstvím Universal-Edition Wien představuje soubor dosud nepublikovaných dopisů, dnes uložených v rukopisné sbírce Wienbibliothek im Rathaus. Korespondence vysvětluje okolnosti spjaté s vydáním Sukova díla Pohádka léta, hudební básně pro velký orchestr op. 29, jediného Sukova díla, které v Univerzální edici vyšlo. Německy psané dopisy jsou v edici rovněž přeloženy do češtiny a opatřeny kritickými komentáři. Edici předchází studie, jejíž úvodní partie přináší přehled Sukovy spolupráce s nakladateli do vzniku samostatného Československa. V následujících částech je věnována pozornost smluvním podmínkám a procesu vydání Pohádky léta. Autorka si klade otázku, proč k další spolupráci s renomovaným vídeňským nakladatelem, o jehož spolupráci měl Josef Suk na počátku eminentní zájem, nedošlo. Odpověď mimo jiné hledá v přijetí díla po premiérovém vídeňském provedení díla v listopadu 1910 v podání Tonkünstler-Orchester Wien za řízení Oskara Nedbala. Přestože recenzenti většinou pozitivně hodnotí odvážnou harmonii a zvukovou stránku díla, skladatele oceňují především za jeho dřívější díla. Zvláště konzervativně orientovaní kritici spatřují v moderních hudebních prostředcích skladatelovo směřování nesprávným směrem a např. Julius Korngold v souvislosti s tímto dílem označuje Suka za „pomýleného umělce“. Zdá se, že právě tyto atributy Sukova díla, jimiž se dostává do blízkosti Arnolda Schönberga, s nímž Univerzální edice ve stejné době rovněž zahájila spolupráci, měly být pro nakladatelství orientovaného na soudobou progresivní hudbu zvláště atraktivní. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení ukončení vztahu mezi skladatelem a nakladatelstvím se proto jeví osobní rozhodnutí Josefa Suka, jenž nebyl spokojen s kvalitou vydání svého díla, které vyšlo v levnější autografované edici. Paralelně s Pohádkou léta Univerzální edice vydala v nákladné a reprezentativní formě symfonickou báseň V Tatrách Vítězslava Nováka, Sukova generačního souputníka, spolužáka z Dvořákovy třídy, ale také skladatelského konkurenta.

Klíčová slova: kritická edice; korespondence; Josef Suk; Universal-Edition Wien; Pohádka léta

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 3/2021.