Hudební Věda

Opera v Polsku. Repertoár polských divadel po roce 2000 s důrazem na soudobou operní tvorbu

shrnutí článku

Eva Balcárková

Kultura okolních zemí může být v mnohém inspirativní, ale i poučná či varující. Tato studie o polské opeře vznikla na základě hesla „Chceš-li poznat svou kulturu, musíš se na ni umět podívat zvnějšku a v co nejširším kontextu“ jako vůbec jedna z prvních zahraničních sond zabývajících se poměrně nedávnou historií tohoto tématu. Výsledný text je založen na kvantitativním průzkumu repertoáru deseti polských operních scén v období sezon 1999/2000 až 2014/2015, členěn je přitom postupně od nejobecnějšího hodnocení repertoáru při stručném zohlednění operety, muzikálu a baletu až k samotné operní tvorbě. Na základě důkladného sběru dat bylo možné pracovat s procentuálním zastoupením většiny parametrů. Sestaven je rovněž žebříček nejhranějších titulů a ve stručnosti nastíněn ekonomický vliv na operní provoz. Zajímavě se jeví sledování linie oper pro dětské publikum a genderová otázka ve vztahu k autorům oper. Další samostatnou kapitolou je česká operní tvorba uváděná na polských scénách. Největší prostor byl ovšem věnován soudobé operní tvorbě, která je zde prezentována v rámci jednotlivých divadel. Ve snaze o postihnutí alespoň některých charakteristických rysů je věnováno více prostoru jednotlivým inscenacím. Soudobou tvorbou jsou myšlena v širším slova smyslu díla, která byla vytvořena po roce 1950, místy jsou ovšem zmíněny i opery z první poloviny 20. století. Cílem studie bylo prvotní zmapování situace, poskytnutí základního přehledu a vytvoření komparačního materiálu pro další výzkum této tematiky.

Klíčová slova: opera; soudobá hudba; česká hudba v Polsku; polská divadla; Opera Nova; Opera Śląska; Opera Bałtycka; Opera Krakowska; Opera Łódź – Teatr Wielki; Poznań Opera – Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki; Opera na Zamku; Opera Narodowa; Warszawska Opera Kameralna; Opera Dolnośląska

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 3/2021.