Hudební Věda

Pražské univerzitní přednášky z estetiky Františka Xavera Němečka. Základní charakteristika

shrnutí článku

Tomáš Hlobil

Studie pojednává o zápisu z přednášek z estetiky držených na filozofické fakultě pražské univerzity ve studijním roce 1811/1812, který pořídil Peter Eduard Bolzano (1793–1818), předčasně zesnulý bratr Bernarda Bolzana. Studie identifikuje jako přednášejícího Františka Xavera Němečka, čímž ze zápisu učiní pramen skýtající nejucelenější verzi jeho estetické teorie. Následně shrne obsah přednášek včetně přehledu zachycených estetiků, umělců a uměleckých děl, aby je nakonec vsadila do dobového kontextu se záměrem vytvořit vhodné východisko pro pozdější detailní zkoumání Němečkovy estetiky po jednotlivých pojmech. Studie ukazuje, že Němečkova estetika byla ještě kosmopolitně univerzalistická, nikoli nacionální.

Klíčová slova: František Xaver Němeček; estetika; pražská univerzita; doba předbřeznová

Kompletní text k tomuto článku najdete v tištěném vydání Hudební vědy 4/2021