Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Nobuaki Tanaka

Název:

„… Mein lieber Benda…“ Franz Benda (1709–1786) als Hofmusiker Friedrichs II. von Preußen (1712–1786)

Variantní název:

“… My dear Benda…” Franz Benda (1709–1786) as a Court Musician of Frederick II. of Prussia (1712–1786)

„… Můj milý Bendo…“ František Benda (1709–1786) jako dvorní hudebník pruského krále Fridricha II. Velikého (1712–1786)

Zdrojový dokument:

Hudební věda LX (2023), č. 4, s. 438–460.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0401

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:8e570a4f-3fdc-47b2-880e-636509e160e9

České resumé:

Článek vycházející z analýzy dokumentačního materiálu z druhé poloviny 18. století definuje Františka Bendu jako předního člena pruského královského dvorního orchestru (Hofkapelle), jenž si získal přízeň Fridricha II., zpočátku coby vynikající houslový virtuos a posléze jakožto králův hlavní hudební poradce. Benda rovněž ovlivňoval nábor nových dvorních hudebníků a mimo jiné i jmenování J. F. Reichardta kapelníkem roku 1775. O Fridrichově náklonnosti vypovídá nejen výše Bendova platu či jeho dosazení do pozice mentora mladých dvorních hudebníků, ale přinejmenším po jistý čas i výsadní postavení jednotlivých členů Bendovy rodiny ve dvorním orchestru. Příloha článku obsahuje podrobný seznam mzdových výplat příslušníkům Bendovy rodiny působících v orchestru, sestavený na podkladě výplatní evidence tělesa (Hofkapelletat). Z detailního průzkumu této evidence vyplývají i pochybnosti o Bendově jmenování koncertním mistrem v roce 1771, jež se dosud pokládalo za nezpochybnitelné.

English summary:

Based on an analysis of documents from the second half of the 18th century, the article positions Franz Benda as an eminent musician at the Prussian Hofkapelle, who won the favour of Frederick II, initially as an excellent violin virtuoso, and subsequently as the king’s adviser on music at large. Benda also influenced the recruiting of new court musicians, as well as e.g. the appointment of J. F. Reichardt as Kapellmeister in 1775. Frederick’s appreciation of his service is evidenced not only by Benda’s generous salary and his assignment as a mentor of young court musicians, but also by the privileged treatment, at least during a certain period, of his family members active in the court orchestra. The appendix offers a detailed list of salary payments to the individual Benda family members serving in the court orchestra, based on the orchestra’s payroll records (Hofkapelletat). Detailed examination of the records also casts doubt on dating Benda’s appointment as the concertmaster to 1771, which has so far been generally presented as an established fact.

Klíčová slova:

František Benda; Bendova rodina; Fridrich II. Veliký; Hofkapelle; 18. století

Keywords:

Franz Benda; Benda family; Frederick II of Prussia (F. the Great); Hofkapelle; 18th century