Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Tomáš Hlobil

Název:

Überlegungen über das Genie von František Xaver Němeček. Inhalt, Quellen und Inspiration

Variantní název:

Reflections on Genius by František Xaver Němeček. Contents, Sources and Inspirations

Úvahy o géniovi Františka Xavera Němečka. Obsah, zdroje a inspirace

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 1, s. 70–92.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0103

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:cde40627-9f1c-44a6-8d85-62644cf97ee3

English summary:

A text bringing for the first time a comprehensive survey of Němeček’s reflections on genius contained in all of his known published writings as well as in his lectures on aesthetics surviving in the handwritten student’s notes taken down by Peter Eduard Bolzano. A summary of Němeček’s views is followed by a review of their sources and inspirations. The study points to the relevance of anthropology textbooks and treatises for the time’s approaches to the thematization of genius.

České resumé:

Studie představuje poprvé souhrnně Němečkovy úvahy o géniovi obsažené ve všech známých publikovaných pracích a rovněž v přednáškách z estetiky dochovaných v rukopisném studentském zápisu Petera Eduarda Bolzana. Shrnutí Němečkových stanovisek následně ústí v zamyšlení nad jejich zdroji a inspiracemi. Studie poukazuje na důležitost antropologických učebnic a pojednání pro dobové tematizování génia.

Keywords:

aesthetics; pre-March period; genius; the arts; Bohemia; anthropology

Klíčová slova:

estetika; doba předbřeznová; génius; umění; Čechy; antropologie