Hudební Věda
Hudební Věda

Recenze | Review

Jiří Zahrádka: „Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu.“ Příběh Janáčkovy Její pastorkyně/ ‘Truth, the first thing is truth,not beauty.’ The story of Janáček’s Jenůfa. English translation: Graeme and Suzanne Dibble, Brno: Moravské zemské muzeum, 2021, 365 s.

Autor recenze:

Jiří Kopecký

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 1, s. 122–125.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0110

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:dc78a7ae-d02f-4820-a6a1-89568bbc3e35