Hudební Věda
Hudební Věda

Recenze | Review

Bohuslav Martinů: String Quartet with Orchestra, H 207, and Sinfonia concertante no. 2, H 322 = Smyčcový kvartet s orchestrem, H 207; Koncertantní symfonie č. 2, H 322. (The Bohuslav Martinů Complete Edition, Series III/2/4: Quadruple Concertos = Souborné vydání díla Bohuslava Martinů, Série III/2/4: Čtyřkoncerty). Ed. by Christopher Hogwood – Pavel Žůrek – Marek Pechač, Praha: Bärenreiter Praha, 2018

Autor recenze:

Patrick Devine

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 1, s. 126–130.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0111

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:f9c4f5f4-ad9b-4535-83f8-d88ced0f4445