Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Petr Vidomus

Název:

Music with a Revolutionary Purpose: Jazz Journalist Emanuel Uggé

Variantní název:

Hudba revolučního smyslu: Jazzový publicista Emanuel Uggé

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 2–3, s. 246–314.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0203

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:eaad0166-58c8-457b-b8fc-23f966dfa36e

English summary:

Emanuel Uggé (1900–1970) ranked among the most influential Czech writers on jazz in the first half of the 20th century. This study charts his impact on the reception of jazz in the Czech context, and draws parallels with Western exponents of purist approaches to jazz, including the likes of Hugues Panassié, Rudi Blesh or Charles Edward Smith. The text also challenges the oversimplifying narrative about the strictly repressive character of the communist regime’s attitude towards jazz: himself a diehard Marxist, Uggé loved jazz and publicly defended it not just in the 1930s, but as a member of the Czechoslovak Communist party still after the communist coup of 1948. He was convinced that the new order, and the country’s nationalized recording industry, would finally make possible the definitive triumph over “commercial concoctions”, and “pure jazz” would emerge as an authentically revolutionary force in the service of the proletariat. Uggé’s influence on subsequent generations of jazz writers was essential, and his arguments continued to serve for a long time as a theoretical basis in dealing with music production organizers and censors.

České resumé:

Emanuel Uggé (1900‒1970) patřil k nejvlivnějším českým jazzovým publicistům první poloviny 20. století. Tato studie mapuje jeho vliv na recepci jazzu v českém prostředí a identifikuje paralely se západními jazzovými puristy typu Huguese Panassié, Rudiho Bleshe či Charlese Edwarda Smithe. Práce rovněž zpochybňuje příliš zjednodušující narativ o striktně represivní povaze komunistického režimu ve vztahu k jazzu: Uggé jako přesvědčený marxista jazz miloval a veřejně obhajoval nejen ve 30. letech, ale coby člen KSČ i po komunistickém převratu v roce 1948. Byl přesvědčen o tom, že nové uspořádání a znárodněný gramoprůmysl umožní konečně zvítězit nad „komerčními zplodinami“ a „ryzí jazz“ bude vskutku revoluční silou, ve službách proletariátu. Uggého vliv na další generace publicistů byl zásadní a jeho názory dlouhou dobu sloužily jako jistá argumentační báze při vyjednávání s pořadateli a cenzory.

Keywords:

jazz; jazz criticism; jazz historiography; Emanuel Uggé; Emil František Burian; Hugues Panassié; Rudi Blesh; hot jazz; nationalization of the record industry; communist coup; Czechoslovakia; suppression of jazz

Klíčová slova:

jazz; jazzová kritika; jazzová historiografie; Emanuel Uggé; Emil František Burian; Hugues Panassié; Rudi Blesh; hot-jazz; znárodnění nahrávacího průmyslu; komunistický převrat; Československo; potlačení jazzu

České znění článku [PDF]