Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Petr Šrajer

Název:

Private Czech Radio Broadcasting, Its Music Programming and Audience in the 1990s Illustrated with the Regional Station Radio Faktor

Variantní název:

České soukromé rozhlasové vysílání, jeho hudební dramaturgie a publikum v devadesátých letech 20. století na příkladu regionální stanice Radio Faktor

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 2–3, s. 348–386.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0205

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:d38522d4-a6c7-4d9e-b6d2-5d01348e5194

English summary:

The first half of the 1990s brought the phenomenon of private radio stations into the Czech environment. These were prevalently focused on foreign music. While the existing academic reflections on this topic focused especially on the legislative and institutional contexts, the present study primarily addresses the music dramaturgy and its development. The topic is presented through a case study concerning the Radio Faktor from České Budějovice – one of the oldest and also most successful private radio stations in the Czech Republic. Based on archive documents, interviews with witnesses, and analysis of periodicals, the study documents the links to specific phenomena of previous decades (“discotheque”, the educational function of the radio), as well as the process of adaptation to the new market conditions of the post-communist era (the format of radio broadcasting, investigation concerning the audience). The study analyses the chart Hitparáda Radia Faktor to point out the particular contemporary trends in music dramaturgy and listener preferences.

České resumé:

První polovina devadesátých let přinesla do českého prostředí fenomén soukromých rozhlasových stanic, zaměřených převážně na zahraniční hudbu. Zatímco dosavadní akademická reflexe této problematiky se soustředila především na legislativní nebo institucionální kontext, v centru pozornosti předkládané studie stojí hudební dramaturgie a její vývoj. Téma je představeno prostřednictvím případové studie o českobudějovickém Radiu Faktor, jedné z nejstarších a dobově nejúspěšnějších soukromých rozhlasových stanic v České republice. Na základě archivních dokumentů, rozhovorů s pamětníky a dobové publicistiky studie ukazuje návaznost na specifické fenomény předchozích dekád (diskotéky, výchovná funkce rozhlasu), jakož i proces adaptace na nové tržní podmínky postkomunistické éry (formátování rádia, zkoumání publika). Prostřednictvím analýzy Hitparády Radia Faktor studie konkrétně poukazuje také na dobové trendy hudební dramaturgie a posluchačských preferencí.

Keywords:

post-communism; media; private radio station; popular music; music dramaturgy; audience; chart; Radio Faktor

Klíčová slova:

jazz; jazzová kritika; jazzová historiografie; Emanuel Uggé; Emil František Burian; Hugues Panassié; Rudi Blesh; hot-jazz; znárodnění nahrávacího průmyslu; komunistický převrat; Československo; potlačení jazzu

České znění článku [PDF]