Hudební Věda
Hudební Věda

Recenze | Review

Martin Flašar - Pavel Žůrek: Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947-1959) / An Artist Must Never Lose Courage. Jan Novák and Bohuslav Martinů in the Light of the Correspondence (1947-1959). Brno: Masarykova univerzita, 2021, 423 s.

Autor recenze:

Jiří Kopecký

Zdrojový dokument:

Hudební věda LIX (2022), č. 4, s. 566-571.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2022-0211

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:d33fe8ee-7361-4acb-9f91-1cf4b76ea200