Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Lada Duraković – Marijana Kokanović Marković

Název:

Franz Lehár in Everyday Life of Pula (1894‒1896): Friendships and Inspirations

Variantní název:

Franz Lehár v každodenním životě Puly (1894‒1896): přátelství a inspirace

Zdrojový dokument:

Hudební věda LX (2023), č. 2, s. 171–191.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0202

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:972822dd-d1d5-4788-b648-469579065756

English summary:

The subject of this paper is a less known period of Franz Lehár’s life, namely, the time of his service as bandmaster of the Navy Orchestra in Pula, the principal port of the Austro-Hungarian Navy (1894‒1896). Under his direction, the Navy Orchestra consisted of up to 110 players, all of them professionally trained and proficient, which enabled the young musician to build up an ambitious repertoire. There is no doubt that Lehár’s conducting practice contributed to his development as a composer. During his stay in Pula, the young Navy Orchestra bandmaster befriended numerous prominent citizens of Pula and Navy officers. Of particular importance in this respect was his attendance of the local Navy Casino café. It was then the hub of the city’s social life frequented by dignitaries, artists, and Navy officers. There, Lehár made several acquaintances which proved to be of major importance both for his social life and for his work as a composer, including Navy lieutenant and author Franz Karl Ginzkey, and vice admiral Miklós Horthy. Lehár’s friendship with Antonio Smareglia, an opera composer from Pula, and Felix Falzari, a poet and writer, was vital for Lehár’s compositional pursuits. As an ardent admirer of Richard Wagner, Smareglia introduced Lehár to the operas Tristan und Isolde and the Ring cycle. In 1894, Lehár composed a collection of songs, Weidmannsliebe / Karst-Lieder op. 26, setting texts by Falzari. At Lehár’s request, Falzari also wrote the libretto for Lehár’s opera Kukuschka, characterized by a dynamic plot and convincingly portrayed Russian atmosphere. Lehár’s collaboration with his Pula friends, F. Falazari and A. Smareglia, provided a major impulse for his work on Kukuschka.

České resumé:

Tématem tohoto článku je méně známá etapa života Franze Lehára – doba jeho působení v hodnosti kapelníka Orchestru válečného námořnictva v Pule, klíčovém přístavu rakousko-uherské námořní flotily (1894–1896). Pod jeho vedením tvořilo orchestr maximálně 110 vesměs profesionálně školených a zkušených hráčů, což mladému kapelníkovi umožňovalo sestavit pro těleso náročný repertoár. Tato Lehárova dirigentská praxe nepochybně přispěla i k jeho skladatelskému směřování. Během svého působení v Pule se mladý kapelník Orchestru válečného námořnictva spřátelil s řadou předních osobností Puly a místních námořních důstojníků. V tomto ohledu byly zvláště přínosné jeho návštěvy kavárny místního Námořního kasina. To bylo v daném období středobodem společenského života města, v němž se setkávali zdejší hodnostáři, umělci a námořní důstojníci. Právě tam navázal Lehár několik známostí, jež měly posléze zásadní význam jak pro jeho společenský život, tak pro jeho skladatelskou činnost. Mimo jiné mezi ně patřili námořní poručík a spisovatel Franz Karl Ginzkey a viceadmirál Miklós Horthy. Lehárovo přátelství s Antoniem Smaregliou, operním skladatelem působícím v Pule, a s básníkem a prozaikem Felixem Falzarim zásadně ovlivnilo jeho skladatelské ambice. Smareglia, jenž byl zaníceným obdivovatelem Wagnera, Lehára seznámil s Tristanem a Isoldou a s operami nibelungského cyklu. V roce 1894 složil Lehár sbírku písní Weidmannsliebe (Karst-Lieder) op. 26 na Falzariho texty. Na skladatelovu žádost pak Falzari napsal i libreto k Lehárově opeře Kukuschka, vyznačující se dynamičností děje a výstižným vylíčením ruského prostředí.

Keywords:

Franz Lehár; Pula; Navy Orchestra; Franz Karl Ginzkey; Miklós Horthy; Antonio Smareglia; Felix Falzari

Klíčová slova:

Franz Lehár; Pula; Navy Orchestra; Franz Karl Ginzkey; Miklós Horthy; Antonio Smareglia; Felix Falzari