Hudební Věda
Hudební Věda

Článek | Article

Autor:

Ivan Blecha

Název:

Thomas Mann a Gustav Mahler

Variantní název:

Thomas Mann and Gustav Mahler

Zdrojový dokument:

Hudební věda LX (2023), č. 2, s. 192–209.

DOI:

https://doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0203

Trvalý odkaz:

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:4c900e89-4a53-4d49-b480-430a17eb11ef

České resumé:

„Hudební román“ Thomase Manna Doktor Faustus vypráví o osudu skladatele Adriana Leverkühna, kterému ďáblův přízrak nabídne slávu v podobě objevu převratné kompoziční techniky. Mann vytvořil podobenství o svůdné a nebezpečné roli hudby v německých dějinách, neboť zkáza, která Leverkühna postihne, je obrazem současné zkázy nacistického Německa. Jednou z diskutovaných možností je, že Leverkühn a jeho dílo odpovídají osobě a částečně i dílu Gustava Mahlera. Tento článek se pokouší na tuto verzi navázat a obecněji se zamyslet nad povahou Mahlerovy hudby právě v konfrontaci s Mannovými názory vyjádřenými v románu.

English summary:

Thomas Mann’s “musical novel”, Doctor Faustus, tells the life story of Adrian Leverkühn, a composer to whom the Devil makes an offer of fame achieved by the discovery of a groundbreaking compositional technique. Mann conceived the plot as an allegory of music’s alluring and perilous role in German history, as the doom eventually met by Leverkühn is a projection of the final collapse of Nazi Germany. According to one of various schools of thought, the character of Leverkühn and his compositional output correspond with the person as well as certain aspects of the work of Gustav Mahler. The present article aims at linking up with this interpretation, along with offering a more general reflection on the essence of Mahler’s music by confronting it with the ideas expounded in Mann’s novel.

Klíčová slova:

Thomas Mann; Gustav Mahler; německá hudba; Doktor Faustus

Keywords:

Thomas Mann; Gustav Mahler; German music; Doctor Faustus